Nawet gdy budowla ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, niewykluczone jest zagrożenie, iż z czasem mury będzie penetrować wilgoć. Może się to zdarzyć również niespodziewanie w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną albo z powodu podtopienia, a nieraz pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w efekcie osłabionej lub błędnie wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Wilgotne mury nie świadczą od razu, iż dom nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy zacząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, toalety czy kuchnie wykwitająca na murach pleśń jest często wynikiem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego dachu bądź tarasu. Takie sytuacje wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia właściwej cyrkulacji powietrza we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty i mury budynków lub gdy zdarzyło się zalanie w następstwie powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już zadaniem dla profesjonalistów z obszaru hydroizolacji.

Metody osuszania murów

Profesjonaliści, którzy mają rozległe doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od analizy genezy zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Stanowi to podstawę do określenia adekwatnych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki puchną i odpadają, a na murach wykwitają zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez mury. Po nieizolowanych murach z cegły woda wspina się wysoko – nieraz wręcz na parę metrów. Zdarza się to często, szczególnie w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą murów, która przystopuje unoszenie się wody ku górze. Kolejnym etapem, oczywiście po dokładnym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie murów wymaga niekiedy przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem doświadczonego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej papy termozgrzewalnej, izolacji bitumicznej czy mat bentonitowych, a następnie nałożenie izolacji pionowej elastycznej lub mineralnej. Często konieczne będzie również odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych części budowli, jak dylatacje, stropy żelbetowe i ściany żelbetowe.