Coraz więcej pracodawców zauważa, iż rozwój pracowników w ogromnym stopniu wpływa na sukces całego przedsiębiorstwa. Zmotywowana kadra posiadająca duży wachlarz umiejętności miękkich to najważniejszy filar każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – odkryj pełne możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich indywidualnych kompetencji oraz predyspozycji może wspomóc pracodawcę w dobraniu kadry, która będzie gotowa na skomplikowane wyzwania. Za pomocą sesji AC/DC zrealizowanej przez profesjonalnego coacha można wychwycić, który z pracowników posiada kompetencje kierownicze i zostanie rzetelnym przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być realizowane rozmaitymi metodami – m.in. w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W trakcie sesji stosowane są skuteczne techniki szkoleń, jak np. zadania w grupach, symulacje, case study (studium przypadku) oraz wywiady. Przy ich użyciu można ujawnić utajone możliwości kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można prowadzić dalej pracę z załogą w postaci coachingu.

Jak wyglądają sesje AC/DC i rozwój pracowników?

Rzetelny audyt jest podzielony na wiele części. Na wstępie wychodzi się od określenia kompetencji potrzebnych na konkretnym stanowisku. W następnej kolejności audytor opracowuje narzędzia, które zostaną wykorzystywane w trakcie sesji. Kolejnym stadium jest zasygnalizowanie intencji sesji, a także tego, co planuje się z jej pomocą uzyskać. Równie istotne jest też otoczenie, w którym zostaną wykonane sesje z zatrudnionymi – powinno ono dawać komfort, który pomoże zrealizować cele audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa lub indywidualna) jest przeprowadzana przez wykwalifikowanych doradców, którzy są psychologami. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż sześć godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient odbiera spersonalizowany, drobiazgowy raport, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich silne strony oraz przekazane są informacje, jak powinien być prowadzony dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]