Na tlumaczalnia.pl/ceny/ odnajdziesz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na biznes z całego świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze sporządzają setki przysięgłych i zwykłych przekładów na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Mimo, iż online łatwo znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest często koniecznością, przykładowo jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy z grubsza obliczyć cenę przekładu. Co wobec tego wpływa na cenę tłumaczeń?

Język, czas realizacji, stopień skomplikowania tłumaczenia – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Ostateczną cenę translacji tekstu determinują wypunktowane poniżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest zwyczajowo o wiele tańsza aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) albo romańskich (francuski, portugalski) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (między innymi ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Termin ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “ekspresowo” musimy szykować portfel na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub tematy, których dotyczy tekst. Translacja opracowań medycznych, prac dyplomowych lub kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej branży, lecz również stosowną wiedzę, by trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niewybaczalnych błędów.

Dlaczego tłumaczenie przysięgłe to większy wydatek?

Trzeba dodać, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak akt ślubu bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny, jak również oznacza czy przekład powstał z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli często posiadają sztywny cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w razie potrzeby wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]