Sprawdź, komu zlecić badania kierowców Bielsko

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego typu testom. Są one wymagane dla dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, że są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć wyłącznie wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe organa – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Celem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek badanego, ponieważ kontrolowane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zwykle robi się co pięć lat, lecz jeżeli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zobowiązani są poddawać się badaniom każdego roku.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]