Więcej szczegółów o proforma co to.

Wszyscy, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, ale również i większość osób dokonujących zakupów online, otrzymali przynajmniej raz fakturę pro forma. Nie każdy jednakże wie, czym faktycznie jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w dokumentacji księgowej?

Po łacinie pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, więc często spotykamy się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, tym samym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Poleca się jednak zostawić ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dokument handlowy, który rodzajem przedłożenia pewnej oferty. Nie jest dowodem kupna artykułów ani zrealizowania usługi, czyli w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, gdyż dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie była wykonana, tym samym warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal być zmienione.

Proforma nie zwalnia z obowiązku przekazania wiążącej faktury VAT

Faktura proforma wygląda i posiada te same elementy co faktura VAT, a więc:

  • dane stron (odbiorcy i wystawcy),
  • datę oraz miejsce,
  • nazwę towarów albo usług, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie ewentualnych zniżek,
  • określenie daty doręczenia towaru bądź wykonania usługi,
  • wskazanie terminu zapłaty.

Żeby łatwo można było odróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę trzeba oznaczyć wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Powinno się też pamiętać, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, kiedy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji czy też przeleje zaliczkę.