Na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/ odnajdziesz wszystko, co warto wiedzieć o metodzie kasowej.

Właściciele firm na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za realizację usług bądź sprzedaż towaru. W takim wypadku fiskus nie wnika czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na zachowanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas dopominać się od kontrahenta wniesienia opłaty za zrealizowane usługi bądź dostarczone produkty. Jeśli to zdarza się notorycznie, nawet świetnie działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i w rezultacie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta ustalonej należności. Z uwagi na zdefiniowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm, lecz powinni oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Konieczne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie sygnowanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe odradzają średnim biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Na ogół przyczyną tego jest po prostu kwestia regularnego kontrolowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności, które wysyłają co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy kilkuset dokumentach pilnowanie należności wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia minimalizację ryzyka omyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]