Odnotowałeś gwałtowny spadek pozycji Twojej domeny? Czy strona przestała też pojawiać się w wyszukiwarce po wprowadzeniu precyzyjnych i wypozycjonowanych uprzednio zwrotów? Żadne czynności, mające na celu odwrócenie sytuacji, nie dają spodziewanych efektów? Powyższe objawy sugerują nałożenie filtru na stronę przez Google.

Jak działa filtr Google

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym właściwie są filtry Google. Blokada nakładana jest na skutek źle przeprowadzonego pozycjonowania – głównie przez pozyskiwanie linków ze złych źródeł. W takim wypadku nakładany jest filtr ręczny, a usunięcie tego rodzaju filtra trwa od 1 do kilkunastu tygodni. Jeżeli jednak blokada spowodowana była np. błędną budową strony, to mamy do czynienia z filtrem algorytmicznym i w tym przypadku usuwanie filtra Google będzie trwać od kilku miesięcy do nawet roku.

Ściąganie filtru Google

Pierwszym krokiem na drodze do usunięcia filtra Google jest sporządzenie listy linków prowadzących do naszej strony (najlepiej zrobić to za pomocą Google Webmaster Tools), a następnie weryfikacja, które z nich są dla naszej strony toksyczne – działania te usprawnią nam dedykowane narzędzia takie jak Seo odkurzacz. Po wytypowaniu linków, które chcemy usunąć z Google, należy wrzucić do Google Webmaster Tools plik disavov zawierający niechciane linki. Cały proces wymaga od nas profesjonalnego podejścia, albowiem usunięcie dobrych linków zaszkodzi naszej domenie.

Usuwanie linków z Google – kiedy zacząć?

Blokowanie naszej strony przez filtr wymusza od nas szybkiego działania. Podczas okresu trwania blokady strona jest w stanie utracić wiele wejść, co może skutkować poważnymi stratami finansowymi, dlatego też nie należy czekać z uzyskaniem rady u profesjonalisty. Właśnie z tego powodu powinniśmy jak najszybciej przekazać problem w odpowiednie ręce.