Sprawdź, gdzie kupić kontenery rolkowe

Część śmieci nie powinno trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie różnych remontów i prac budowlanych, jak również odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z przechowywaniem i przewozem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia i przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Ich załadunek ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla jakich podmiotów?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu transportują do miejsca legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Nasze dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]