Więcej o filamencie.

CadXpert oferuje szeroki wybór materiałów do drukarek 3D: filamenty, żywice fotopolimerowe i wiele innych. Materiały te można pogrupować na następujące rodzaje:
– PolyJet – ciekłe żywice fotopolimerowe, które utwardza się UV,
– SLS – proszek poliamidowy spiekany selektywnie,
– SLA – utwardzane wiązką laserową żywice fotopolimerowe o rozmaitych własnościach,
– FDM – warstwy topionych filamentów (tworzyw tearmoplastycznych). Wydzielamy tu 2 podkategorie: FDM do błyskawicznego tworzenia prototypów z niezbyt kosztownych termoplastów oraz FDM dla przemysłu używane do zaawansowanego wytwarzania z funkcjonalnych termoplastów.

Filament – nietoksyczny oraz ogólnodostępny materiał do drukarek 3D

Filament to materiał stosowany w drukarkach 3D działających w technologii FDM. To tworzywo i technologia druku są stosowane do seryjnej produkcji, jak również do błyskawicznego prototypowania z łatwych do kształtowania surowców oraz testowania funkcjonalnego. Które filamenty są najczęściej stosowane w drukarkach 3D? Przede wszystkim sięga się po łatwe do modelowania poliaktydy czyli PLA, materiały inżynieryjne (m.in. te odporne na pękanie) czy też charakteryzujące się szczególnymi właściwościami (przykładowo niepalnością). Technika druku FDM daje rezultaty równe wydrukom pozyskanym za pomocą innych rozpowszechnionych metod, czyli wtrysku czy termoformowania. Największe atuty filamentów to proekologiczny sposób ich produkcji (czysty i nietoksyczny, toteż wykonane tą metodą prototypy mogą być wykorzystywane m.in. w biurach), wysoka dostępność, a także atrakcyjna cena połączona z wysoką jakością wydruku.
W technologii FDM firma CadXpert oferuje materiały:
– do szybkiego prototypowania,
– elastomery,
– inżynieryjne.

Pozostałe materiały do druku 3D w technologii PolyJet oraz SLA

Nie licząc filamentów, CadXpert posiada również pozostałe materiały do drukarek 3D. W stereolitografii (inaczej technologii SLA) są to między innymi materiały:
– standardowe,
– stomatologiczne,
– inżynieryjne,
– odlewnicze.
Jakie przeznaczenie ma płynna żywica fotopolimerowa utwardzana wiązką lasera? Bardzo szerokie. Przeważnie korzystamy z niej w branży medycznej oraz przemyśle do wydruku 3D modeli koncepcyjnych oraz prototypów, jak również różnorodnych elementów, w których chcemy osiągnąć efekt gładkiej powierzchni.
Natomiast materiały przeznaczone do technologii Polyjet to między innymi:
– imitujące polipropylen,
– transparentne,
– wysokotemperaturowe.
PolyJet jest uważana za wszechstronną i niesłychanie dokładną technologię drukowania w 3D. Ciekłe żywice fotopolimerowe są utwardzane warstwa po warstwie przy pomocy światła ultrafioletowego. Za sprawą swoich właściwości mają zastosowanie m.in. jako modele: anatomiczne, inżynieryjne, koncepcyjne i odwzorowujące produkt końcowy. Z tych fotopolimerów produkowane są też pojemniki, opakowania i inne artykuły codziennego użytku.

Nasze dane teleadresowe:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]