Sporo prac zarobkowych wykonuje się w ciężkich okolicznościach, które mogą doprowadzić do pobrudzenia odzieży osoby zatrudnionej. Jeżeli niebezpieczeństwo całkowitego zniszczenia bądź uszkodzenia ubrań jest wysokie, pracodawca powinien dostarczyć zatrudnionym odzież roboczą. Odzież tego rodzaju przysługuje też obligatoryjnie w przypadku, kiedy warunek jej zapewnienia definiują stosowne wytyczne BHP, technologiczne czy sanitarne.

Odzież robocza oraz odzież ochronna – czym się różnią?

Definicja odzież ochronna oraz odzież robocza nierzadko używane są zamienne, zapewne z tej przyczyny, że zazwyczaj obie te grupy odzieży kojarzą się z fartuchami, kamizelkami odblaskowymi bądź ochronnymi czapkami. Odzież ochronna jest to jednakże środek ochrony indywidualnej, którego nadrzędnym zadaniem jest chronić zdrowie oraz życie pracownika i powinna być mu bezwarunkowo dostarczona. Z kolei odnośnie odzieży roboczej, jeśli zatrudniający nie kupi jej dla pracownika, winien przelać mu ekwiwalent pieniężny pokrywający koszty potencjalnej wymiany uszkodzonego ubrania i butów lub ich prania. Precyzyjne zasady dotyczące używania odzieży roboczej oraz ochronnej definiuje kodeks pracy.

Odblaskowe nadruki na odzieży roboczej i nie tylko

Odzież roboczą przeważnie adekwatnie się oznakowuje. Na bluzach, kurtkach oraz opaskach na ramię, z których korzystają funkcjonariusze publiczni pełniący zadania w terenie, operatorzy maszyn bądź pracownicy przedsiębiorstw budowlanych, obok tekstu informacyjnego, np. nazwy firmy bądź akronimu podmiotu, znajdują się też pasma naniesione z użyciem fosforyzujących farb albo folii. Podwyższa to bezpieczeństwo i widoczność pracowników w godzinach nocnych, co jest istotne szczególnie wtedy, kiedy zadania prowadzone są np. przy ruchliwej ulicy. Odzież robocza ma rozległe zastosowanie: to też kombinezony, fartuchy i inne akcesoria dla osób pracujących w warsztatach bądź restauracjach. Na nich też nanosi się zazwyczaj logo firmy, nazwę oddziału ewentualnie zajmowane stanowisko.