Znajomość historii rodziny wymagana jest do rozwinięcia poczucia własnej tożsamości. To na informacjach o krewnych tworzona jest świadomość własnego Ja. Znacznej części z nas całkowicie wystarczy wiedza o przodkach przekazywana z pokolenia na pokolenie przez rodziców i dziadków. Ale nie brakuje i takich, dla których to nie wystarczy. To właśnie dla nich utworzenie drzewa genealogicznego jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli ciężka praca , która wymaga wytrwałości

Opracowanie drzewa genealogicznego rodziny – głównie takiego , które sięga kilka pokoleń do tyłu – bez wątpienia nie jest proste. Odnajdywanie dat czy miejsc urodzenia się oraz śmierci kolejnych członków rodziny wymaga naprawdę dużego nakładu pracy. Informacje zbierać można w zapomnianych archiwach miejskich lub kartotekach prowadzonych przez parafie. Zazwyczaj można przeglądać je bezpłatnie. Są jednak i takie miejsca, w których trzeba wnieść niemałą opłatę. Koszt stworzenia drzewa genealogicznego zależny jest od ilości pokoleń, które mają zostać ujęte. Powinno się pamiętać, że wysokość wydatków może także wzrosnąć wraz z nieodzownością odbywania podróży do kolejnych parafii oraz urzędów miejskich leżących na terenie całego kraju. Rzadko wszak rodzina od od wieków przebywa na terenie tego samego miasta.

Drzewa genealogiczne – z jakiego powodu powinno się je opracować?

Na wstępie stwierdziliśmy, że wiedza dotycząca swoich przodków jest wymagana do wytworzenia poczucia własnej tożsamości. Pozwala pełniej stać się elementem niewielkiej wspólnoty, którą tworzą najbliżsi. Sprawia to też, iż nie czujemy się zagubieni w dzisiejszym świecie. To właśnie dlatego aktualnie coraz więcej osób podejmuje decyzję o poleceniu utworzenia drzewa genealogicznego.