Szukasz informacji o kogeneracji? Dobrze trafiłeś!

Wskutek rozkwitu przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię potrzebną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromny pobór energii, jak również świadomość jej utraty na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, iż fabryki poszukują pionierskich rozwiązań, które zarówno obniżą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zminimalizowania szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.

Energia z odzysku, trigeneracja, kogeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do zwiększenia niezależności energetycznej przemysłu poprzez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze korzystanie ze źródeł energii, przede wszystkim przez zwiększenie udziału elektryfikacji czy ograniczenie użycia węgla i gazu. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego prądu oraz ciepła, bądź trigeneracja, gdzie prócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wytwarzane jest dodatkowo zimno.

W szeregu sfer przemysłu osiągalne jest też korzystanie z energii z odzysku, czyli tzw. ”energii odpadowej”. To energia, która jest generowana na różnych etapach produkcji i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji bezpowrotnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie powtórne jej użycie przynosi po jakimś czasie poważne oszczędności, jak również skutkuje zredukowaniem emisji CO2 przez zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozwoju gospodarki w przyszłych dziesięcioleciach

W czasach ogólnej świadomości negatywnego oddziaływania ludzkości na środowisko jak również wiedzy, iż ropa i gaz za kilkadziesiąt lat się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozwoju w przyszłych dziesięcioleciach. Skierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej i odnawialnej to optymalna droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Owszem, zastosowanie tego rodzaju rozwiązań wymaga poniesienia poważnych kosztów, jednakże w finalnym rozrachunku pożytek jaki one dają, całkowicie je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki ograniczeniu kosztów kupna energii już po paru latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z drugiej strony redukcja śladu węglowego produkcji i jej negatywnego oddziaływania na otoczenie to już wartość bezcenna dla każdego z nas.

Nasze dane teleadresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10