Kancelaria Czarniak Baszczyn z Krakowa jest wyspecjalizowana w sporach z bankami i pozostałymi instytucjami z sektora finansowego, które oferują kredyty we frankachszwajcarskich czy też polisolokaty. Wachlarz usług radcy prawnego Tomasza Baszczyna oraz adwokata Pawła Czarniaka jest bardzo szeroki – obejmuje występowanie w imieniu klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, a także wypowiedzianych i spłaconych. Dodatkowo są to także postępowania o zmniejszenia salda zadłużenia, unieważnienie umów czy zwrot gotówki.

Kredyt we frankach – jaką wybrać kancelarię prawną?

Należy postawić przede wszystkim na kancelarię, która prowadziła już sprawy posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma na swoim koncie pomoc frankowiczom i prowadziła spory z bankami, m.in. z Getin Noble Bank, Bank Millennium, mBank oraz Raiffeisen Bank Polska. Kancelaria ta dysponuje ponad 4-letnią praktyką w pomocy prawnej frankowiczom.
Co jest kluczowe w trakcie wyboru kancelarii specjalizującej się w kredytach frankowych? Istotne, żeby pierwszym krokiem – przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań – była staranna analiza umowy kredytowej. Poza sama umową przejrzenia wymagają również inne dokumenty – aneksy i regulamin. Na każdym etapie takiego postępowania kancelaria powinna służyć merytorycznym wsparciem i wiedzą, jak również pomocą w przygotowywaniu różnego typu dokumentów: reklamacji, zawezwania do próby ugodowej, pozwu i innych.

Kredyty frankowe – pozew przeciwko bankowi

Dobrze przeprowadzone postępowanie sądowe może w rezultacie doprowadzić do unieważnienia lub odfrankowienia kredytu we frankach. Każdy kto posiada kredyt we frankach szwajcarskich i chce go np. przewalutować, powinien poszukać profesjonalnej pomocy w przygotowaniu pozwu przeciwko bankowi o kredyt we frankach. Kancelaria Czarniak Baszczyn występuje do sądu o uznanie za nieobowiązujące klauzul umownych przewidujących dowolne przeliczanie kredytu we frankach, dochodzi zwrotu nadpłaconych rat, a nawet – w określonych przypadkach – doprowadza do unieważnienia umowy kredytowej.